O Nama

Share the news

Geopost je nepristrasan i nezavisan portal vesti koji pokriva Zapadni Balkan.
Nastojimo da se suprotstavimo dezinformacijama i propagandi na Zapadnom Balkanu, preko tima profesionalnih istraživačkih novinara sa Kosova, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore.