12.08.2022

Rreth Nesh

Geopost është një portal i paanshëm dhe i pavarur lajmesh që mbulon Ballkanin Perëndimor.
Ne synojmë t’i kundërvihemi dezinformimit dhe propagandës në Ballkanin Perëndimor, me ekipin e gazetarëve hulumtues profesionistë nga Kosova, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi.