Rreth Nesh

The Geopost është një portal i paanshëm dhe i pavarur lajmesh që mbulon Ballkanin Perëndimor.

Ne synojmë t’i kundërvihemi dezinformimit dhe propagandës në rajon, me ekipin e gazetarëve hulumtues profesionistë nga Kosova, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi.